KSP Library Hosted Journals


Bu bölümde, KSP Library tarafından ev sahipliği yapılan Dergiler, Konferanslar Kitapları ve Çalışma Kağıtları yer almaktadır. Her bir Derginin (Konferansın ve Çalışma Kağıtlarının) yayıncılık ve editöryal süreçleri birbirinden tamamen bağımsızdır. Bu nedenle kağıt gönderilecek Derginin (Konferansın veya Çalışma Kağıtları dizilerinin) özgün yayın süreçleri incelenmelidir.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

View Journal | Current Issue | Register

1 - 1 of 1 Items