KSP Library Hosted Journals


Bu bölümde, KSP Library tarafından ev sahipliği yapılan Dergiler, Konferanslar Kitapları ve Çalışma Kağıtları yer almaktadır. Her bir Derginin (Konferansın ve Çalışma Kağıtlarının) yayıncılık ve editöryal süreçleri birbirinden tamamen bağımsızdır. Bu nedenle kağıt gönderilecek Derginin (Konferansın veya Çalışma Kağıtları dizilerinin) özgün yayın süreçleri incelenmelidir.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

The Journal of International Scientific Researches

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

ASOS Congress Proceedings

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

International Congress of Management, Economy and Policy

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

International Conference on Global Competition and Innovation Management

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

International Congress of Islamic Economy Finance and Ethics

View Journal | Current Issue | Register

1 - 7 of 7 Items